Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Gości jest Przyjazne Nieruchomości sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wielka 18/15. Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji rezerwacji, a następnie świadczenia i rozliczenia oferowanych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych Gości jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer telefonu, adres e-mail.

3. Podczas meldunku Gość zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych potwierdzających jego tożsamość.

4. Za wyraźną zgodą Gościa, jego dane osobowe przetwarzane będą przez Przyjazne Nieruchomości sp. z o. o. w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Gościa adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: info@friendlyapartments.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane osobowe Gościa będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy, tj. nie dłużej niż 6 lat po jej zakończeniu. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane takie jak imię i nazwisko, adres email i numer telefonu przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu, aż Gość zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania.

7. Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Gość ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Przekazane Przyjazne Nieruchomości sp. z o. o. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Przyjazne Nieruchomości sp. z o. o. , tj. pracownikom/współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Przyjazne Nieruchomości sp. z o. o.

10. Dane Gościa nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do Państwa Trzecich.